Solna stadsbibliotek

Solna stadsbibliotek 1963-64, arkitekter Sture Frölén och Fredi Zinsli, inredningsarkitekter Sven Kai-Larsen o Tiiu Holz-Serenander, Fastighets AB Valvet och Råsunda Förstads AB.

Solna stadsbibliotekSolnas huvudbibliotek flyttade från Råsundavägen 100 till nya moderna lokaler i sex våningar (två källarvåningar och fyra våningar ovan jord) i mitten av 60-talet. Byggnadens stomme är av betong. Två fasader, som är slutna med få fönster, har fasadbeklädnad av hälsingborgstegel, medan de övriga två är gestaltade med mycket glas och koppar samt pelare klädda med brun klinkerstav.

Biblioteket

Byggnaden innehåller avdelningar för olika sorters litteratur, musik m m. Studierum liksom grupprum, tidningsrum och utställningsutrymmen inryms också.

Våren 1994 byggdes biblioteket om interiört för att bl a anpassas till en modernare verklighet med datorisering av alla medier.

Bibliotekets arkitektur särskiljer sig genom sina mörka, sobra fasader från Solna Centrums övriga gestaltning.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst

Relaterade länkar