Förvaltarvägen-Gårdsvägen

Förvaltarvägen 1-29 och 2-10 1951-53, arkitekt Ernst Grönwall, Stiftelsen Solnabostäder

Kvarteren Hästen, Ponnyn, Ridskolan och Fölet intill Solna station var de första som planlades av kommunen efter det att 1947 års byggnadsstadga trätt i kraft. Bebyggelsen består av fem höga punkthus och fem lägre smalhus intill Råsundavägen.

Husen vid Förvaltarvägen från nordost

Omväxlingen av hustyper är kännetecknande för 40-50-talens bostadsområden. På detta vis fick man en variation i stadsbilden samtidigt som man med punkthusen kunde utnyttja små markytor.

Smalhus vid FörvaltarvägenSmalhusen, som rymmer små lägenheter, ligger inbäddade i lummiga och från gatan väl avgränsade gårdar. De har spritputsade fasader i varma jordfärger som brunt och brunrosa och breda slätputsade fönsteromfattningar. Punkthusen är gråputsade med inslag av färgade fasadpartier i de typiska 50-talsfärgema brunrött och senapsgult.

Gårdsvägen 7 1953-55, arkitekt Sven E. Trägårdh, ombyggnad 1986-88 FFNS Studio 3/Bo Norestad, Fastighets AB Delfinen.

Byggnaden inrymde tidigare Frösundaskolan, som var en yrkesskola. Den består av fyra längor klädda i rött tegel och hopfogade så att en avlång gård bildas. Genom en ombyggnad på 1980-talet skapades lokaler för huvudsakligen kontor. Ett av husen förlängdes och gården byggdes över så att en uppglasad entréhall och inomhusgård skapades. En restaurang finns i anslutning till entrén.

Gårdsvägen

Mot gatan har tegelfasaderna och den välavvägda 50-talsarkitekturen bevarats, medan gården har givits ett modernare uttryck, bl a genom att väggarna slammats i ljusa pastellfärger.

Gårdsvägen 9-11 1987-88, FFNS Studio 3/Roman Wozniak, Riina Espenberg Flodin och Marita Claëson, Förenade Bil Import AB.

Huset hyser ett BMW-center med försäljning, utställning, verkstäder m m i tre plan. Byggnadens stomme är av platsgjuten betong. Fasadmaterial är glas, vitlackerad plåt och vitmålad betong. Ljusföringen i byggnaden är varierad och blir levande genom en central mindre ljusgård och ytterligare ljusinsläpp ovanifrån. Husets olika funktioner har kopplats till varandra på ett genomtänkt vis. Byggnadens yttre har fått en sval, elegant och precis utformning.

Gårdsvägen 9-11

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst