Stadsbyggnad & trafik

Ombyggnad av Frösundaleden

Från hösten 2013 till hösten 2015 kommer Frösundaleden att byggas om för ökad framkomlighet. Arbetet är en totalentreprenad med tre moment: Dalvägen/Frösundaleden, Kolonnvägen/Frösundaleden och E4/Frösundaleden.

 • Kom och prata grönplan med oss

  Vi vill veta vad du tycker om stadens förslag till en ny grönplan. Under tre tillfällen kan du som vill komma och träffa medarbetare från staden och berätta vad du tycker, ställa dina frågor och prata om Solnas gröna framtid. Delad 19 gånger

 • Avstängda gång- och cykelvägar i Ritorp

  Den senaste tiden har två gång- och cykelvägar i norra Ritorp stängts av i samband med byggnadsarbeten i området. Det gäller gångvägen som kommer fram vid Kolonnvägen 32 och gångvägen upp från Kolonnvägen till Enköpingsvägen. Avstängningarna gör det tyvärr svårt att ta sig fram i området. Staden arbetar för att få alternativa lösningar på plats så fort som möjligt. Delad 7 gånger

 • Flytt av Rödingarna

  Staden vill flytta två av de fem "Rödingarna" vid Ulriksdals station till en annan plats inom samma område. Det för att göra det möjligt att lösa trafiken till Nya Ulriksdal och Arenastaden. Efter beslut av länsstyrelsen har flytten av husen stoppats. Här finns aktuell information i frågan. Delad 12 gånger

 • Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2014

  Några av de stora trafikaktörerna i regionen; Trafikverket, Trafikförvaltningen/SL, Stockholms stad, Solna stad och Nacka kommun planerar tillsammans sina investerings- och underhållsarbeten på vägar och spår för att minimera trafikstörningarna. Delad 0 gånger

 • Nu öppnar gångtunneln vid Solna centrum

  Gångtunneln under Frösundaleden i korsningen med Solnavägen har varit avstängd under bygget av Tvärbanans dragning till Solna station. Den 15 april öppnas gångtunneln igen och det blir nu enklare att ta sig fram i området. Samtidigt öppnar även ett nytt övergångsställe på Frösundaleden. Delad 226 gånger

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst