Stadsbyggnad & trafik

Boendeparkering

Boendeparkering innebär att folkbokförda i Solna kan parkera längre tid och till lägre kostnad än besökare. Skyltar med texten "Boende Solna" anger var parkering kan ske. Du ansöker om boendeparkering direkt här på webbplatsen.

 • Aktuell gatu- och trafikinformation

  Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

 • Bygglov

  Vill du uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser. Men också hänsyn till grannar och andra.

 • Pågående planarbete

  Här hittar du aktuella detaljplaner som staden arbetar med just nu. I menyn till vänster kan du även se vilka planer som är på samråd eller utställning/granskning för närvarande.

 • Fem nya kvarter i populära Järvastaden

  I populära Järvastaden planeras det för fem nya kvarter med alltifrån bostäder, verksamheter i bottenvåning, en större förskola samt en park i anslutning. Totalt beräknas kvarteret Linnean rymma mellan 800-900 lägenheter, och Järvastaden i sin helhet när den är fullt utbyggd kommer vara hem åt ca 12 000 personer.