Stadsbyggnad & trafik

När det är vinter och halt

Här finns information samlad om hur stadens snöröjning och halkbekämpning går till.

  • Aktuell trafikinformation

    Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna. Delad 0 gånger

  • Boendeparkering

    Boendeparkering innebär att boende i Solna kan parkera längre tid och till lägre kostnad än besökare. Skyltar med texten "Boende Solna" anger var parkering kan ske. Du ansöker om boendeparkering direkt här på webbplatsen. Delad 0 gånger

  • Belysning

    Det finns ett stort antal lampor vid Solnas gator, torg och parker. Här hittar du information om hur du felanmäler trasig belysning. Delad 0 gånger