Stadsbyggnad & trafik

Boendeparkering

Boendeparkering innebär att folkbokförda i Solna kan parkera sin egen bil eller tjänstebil till lägre kostnad.

 • Aktuell gatu- och trafikinformation

  Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

 • Bygglov

  Vill du uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser. Men också hänsyn till grannar och andra.

 • Pågående planarbete

  Här hittar du aktuella detaljplaner som staden arbetar med just nu. I menyn till vänster kan du även se vilka planer som är på samråd eller utställning/granskning för närvarande.

 • Närmare 200 nya bostäder i Bergshamra

  Fastigheten Skogskarlen i Bergshamra ska förvandlas till närmare 200 bostäder, varav en betydande del planeras bli bostäder för seniorer. Det är fastighetens ägare, i samarbete med Solna stad, som vill utveckla det natursköna området vid Brunnsvikens strand – från kontor till hundratals nya, attraktiva bostäder.