Bada i Solna

Solna har flera sjöar, vattendrag och uppvärmda bad. Det finns inga anlagda stränder, men på många ställen går det alldeles utmärkt att bada.

Solna omges till stora delar av vatten: Ulvsundasjön, Bällstaviken - Ulvsundasjön, Karlbergssjön, Brunnsviken, Edsviken och Lilla Värtan. Samt Solnas egen lilla Råstasjön och den mycket känsliga Igelbäcken.

Längs stränderna finns vackra promenadstråk och alla stränder har höga naturvärden. Det finns inga anlagda badplatser, men det går alldeles utmärkt att bada på många platser.

Här kan du bada:

  • Brunnsviken
  • Bällstaviken - Ulvsundasjön
  • Edsviken
  • Lilla Värtan

De uppvärmda baden Huvudstabadet och Svedenbadet har öppet kl 9-18 till 18 augusti. De minsta badarna kan också med fördel plaska loss i plaskdammen på Skytteholmsfältet.

Dela: