Rapportering av betyg till UHR (Antagning.se)

Solna Vuxenutbildning rapporterar samtliga kurs - och slutbetyg som är daterade från och med 1 januari 2012 till UHRs (Universitets - och högskolerådet) betygsdatabas.
För ansökningar till högskola och universitet vårterminen 2018 är 1 december sista dag för dig att kunna betygskomplettera till UHR.
Söker du utbildning inom t.ex. folkhögskola eller yrkeshögskola måste du alltid själv skicka in en betygskopia.
Några dagar efter att du har gjort en ansökan kan du se betygen på Antagning.se.

Dela: