Kulturaktiviteter ger framgång i språkinlärningen

Att lära sig ett nytt språk kan innebära många utmaningar, det vet alla som nån gång provat. Under våren har Solna stad provat ett lite annorlunda upplägg för svenskinlärning på sfi-nivå.


Föreställningen "Al Hakawati" med Fabula storytelling spelas på Olle Olsson Hagalund-museets gård. Syriska folksagor berättas på svenska och arabiska i denna tvåspråkiga föreställning. Berättelserna är insamlade av Kulturarv utan gränser från boende i syriska flyktingläger i Libanon, Jordanien och Syrien.(Fotograf Josefine Alm, Solna stad)

Det lilla språket svenska kan vara nog så komplicerat erfar många av de elever som studerar svenska för invandrare, sfi. I samverkan med en av Solnas sfi-skolor, Hermods och som komplement till undervisningen i klassrummet på skolan har eleverna fått delar av sin undervisning förlagd på Olle Olsson Hagalund-museet i Solna. En miljö som bjudit in till samtal kring konst, historia och nutid om det svenska samhället.
Eleverna med olika bakgrund och förkunskaper kring språk och språkinlärning har fått ta del av guidade visningar, teaterföreställningar och olika aktiviteter med fokus på att lära sig nya svenska ord. Aktiviteter som varit roliga och lärorika på samma gång.

- Jag hoppas att samarbetet blir långvarigt och jag tror att konst och teater kan vara ett bra hjälpmedel menar Josefine Alm kulturkoordinator på kultur- och fritidsförvaltningen och som varit en av de drivande i projektet i Solna stad.

Läs mer:
Artikel i Dagens Integration
Olle Olsson Hagalund-museet

Dela: