Nyheter - vuxenutbildning

Välkommen till Solna Vuxenutbildning

Kulturaktiviteter ger framgång i språkinlärningen

30 augusti 2017

Att lära sig ett nytt språk kan innebära många utmaningar, det vet alla som nån gång provat. Under våren har Solna stad provat ett lite annorlunda upplägg för svenskinlärning på sfi-nivå.

Studera på komvux året runt

4 augusti 2017

Du vet väl att du kan studera på komvux året runt?
Terminer finns inte längre utan du kan söka kurser och kurspaket på olika skolor och platser under hela året förutsatt att du gör din ansökan i god tid.

EU-medel säkrar kompetensen inom byggsektorn

11 april 2017

Byggsektorn behöver nyanställa omkring 40 000 personer för att säkra byggandet de kommande 10 åren. Samtidigt finns en önskan inom sektorn att öka antalet kvinnor och mångfalden på arbetsplatserna.

Nya öppettider drop-in Solna Vuxenutbildning från vecka 9

9 februari 2017

Solna Vuxenutbildning ändrar tiderna för drop-in-besök från och med 27 februari 2017.

Förändrad öppettid Solna Vuxenutbildning fredag 27/1

6 november 2013

Drop-in-besök gällande studievägledning har stängt fredag 27 januari.
Vill du ha hjälp med ansökan av grundläggande och gymnasiala kurser, anmälan sfi är du välkommen mellan kl. 9-11.

Kontaktinformation

Ansökan till kurser på grundläggande nivå våren 2017

20 oktober 2016

Kurser på grundläggande kan sökas från och med 21 november. Första kursstart blir 9 januari 2017 och sista ansökningsdag 18 december 2016.

Kursutbud för sommar och höst 2018

19 februari 2018

Från och med 2 april hittar du aktuellt kursutbud för kurser och kurspaket med start under sommaren och hösten 2018. Kursutbudet hittar du i vår kurskatalog.
I kurskatalogen visas alltid det aktuella kursutbudet. Letar du efter en kurs/utbildning på en speciell skola och inte hittar den i kurskatalogen måste du titta efter annat alternativ i kurskatalogen.
Välkommen med din ansökan!

Utfärdande av slutbetyg

13 maj 2015

Läser du mot slutbetyg inom den kommunala vuxenutbildningen?
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas senast 1 juli 2020. Det här gäller endast dig som har påbörjat studier på gymnasiet eller komvux före 1 juli 2012

Ansökningstider för komvuxstudier

28 maj 2014

Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste sökas senast 8 veckor före kursstart.
Kurser på grundläggande nivå ska du söka senast 3 veckor före kursstart.
Eftersom startdatumen varierar måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Antagningbesked

4 december 2013

När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?

Besked om Solna Vuxenutbildning beviljat din ansökan får du tidigast fyra veckor före kursstart. Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information.
Har du sökt kurs på grundläggande nivå får du besked från skolan senast en vecka före kursstart.
Har du anmält dig till svenskundervisning för invandrare (sfi) meddelar skolan dig inom två veckor efter anmälan när du kan börja.

Välkommen till Solna Vuxenutbildning

26 juni 2017

Solna Vuxenutbildning erbjuder dig som solnabo och som önskar studera på grund-läggande eller gymnasial nivå ett stort utbud av utbildningar på ett flertal skolor. Är du ny i Sverige erbjuder vi kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi. Solna Vuxenutbildning ansvarar också för kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter, Särskild utbildning för vuxna (särvux). Här ges även information över vad som gäller kring samhällsorientering av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd.

Filtrera nyheter