Studie- och yrkesvägledning för dig i Solna

Studie- och yrkesvägledning innebär att du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare tar upp frågor och funderingar kring dina studier och yrkesval. Du får hjälp med att komma igång med dina studier, stöd i att sätta upp mål och hur du ska göra för att nå målen.

När du startat dina studier vid en skola som Solna stad har avtal med, så vänder du dig i första hand till studie- och yrkesvägledare vid den skola där du studerar.

Inför dina studier

Besök oss gärna under våra öppettider för drop-in-besök, se under rubriken Öppettider besök.
Du går även bra att kontakta oss via e-post eller telefon om du har frågor som rör:

  • Betyg (slutbetyg, gymnasieexamen)
  • Behörighet till vidare studier
  • Studieplanering
  • Utbildning och frågor om ansökningar

Inför ditt besök eller kontakt
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kontakt med oss är det bra om du förbereder dig, genom att till exempel:

  • Leta upp tidigare betyg, diplom etc. som kan vara viktiga inför fortsatt planering
  • Skriva ner tankar, funderingar och frågor som du har
  • Sätta dig in i vuxenutbildningens kursutbud (om du har för avsikt att studera på grundläggande eller gymnasial nivå) Se Solna stads webbkatalog.

Under dina studier
När du startat dina studier vid en skola som Solna stad har avtal med, så vänder du dig i första hand till studie- och yrkesvägledare vid den skola där du studerar.

Dela: