Prövning och validering

För dig som redan har kunskaper i en kurs, vill läsa in en kurs på egen hand eller vill höja dina betyg anordnas prövningar.Genom att göra en prövning kan du få betyg på en kurs. Betyget grundas på uppvisade kunskaper i hela kursen. Du ska vara 20 år eller ha slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan.

Prövning inom kommula vuxenutbildning (KOMVUX) och svenska för invandrare (SFI) kan göras hos de skolor som Solna kommun har avtal med.
Om du vill göra en prövning måste du kontakta skolorna för att höra om de har möjlighet att ta emot dig för prövning. Ämnen och prövningsdatum bestämmer skolorna. De aktuella skolorna hittar du i webbkatalogen.
För dig som vill genomföra prövning gäller:

  • Icke godkänt, betyg IG/F/-, från kommunal vuxenutbildning – kostnadsfritt oavsett var prövningen genomförs.
  • Icke godkänt, betyg IG/F/-, från andra skolformer, t ex sfi – prövningen kostar 500 kronor/kurs
  • Godkända betyg oavsett skolform – prövningen kostar 500 kronor/kurs
    Avgiften betalas direkt till den skola där du gör prövningen.

  • Efter genomförd prövning via Solna stads skolor och avtal registreras betygsresultatet samt rapporteras till UHR betysgsdatabas (antagningen) och till CSN.

Skolverkets webbplats kan du läsa om kurs - och ämnesmålen och betygskriterierna för kurserna.
Prövning kan också göras hos annan huvudman/kommun som anordnar den aktuella kursen.

Tänk på att en prövning ofta är omfattande och kräver mycket arbete, planera din prövning i god tid.

Prövning kan du bara göra av kurs enligt de kursplaner som började gälla 1 juli 2012, det vill säga nu gällande kurser.

Validering

Om du har kunskaper inom ett eller flera yrkesområden kan du få dina kunskaper validerade. En validering innebär en kartläggning av dina kunskaper och kompetenser som sedan leder till en dokumentation i form av intyg eller betyg. Validering kan med andra ord förkorta din utbildningstid.

Validering sker på de skolor som vi har avtal med och du söker kurs/utbildning via webbkatalogen.
Validering görs på den skola du blivit antagen till.
Du ska vara folkbokförd i Solna kommun.
Betygssättning efter en validering i kommunal vuxenutbildning sker genom prövning.

Dela:

Populära sidor