Prövning och validering

För dig som redan har kunskaper i en kurs, vill läsa in en kurs på egen hand eller vill höja dina betyg anordnas prövningar.Genom att göra en prövning kan du få betyg på en kurs. Betyget grundas på uppvisade kunskaper i hela kursen. Du ska vara 20 år eller ha slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan.

Kontakta någon av de skolor (pdf.) vi har avtal med för information och anmälan till prövning.

För studeranden som vill genomföra prövning gäller:

  • Icke godkänt, betyg IG/F, från kommunal vuxenutbildning – kostnadsfritt för den studerande oavsett var prövningen genomförs.
  • Icke godkänt, betyg IG/F, från andra skolformer – den studerande betalar 500 SEK/kurs till utbildningsanordnaren/skolan.
  • Godkända betyg oavsett skolform – den studerande betalar 500 SEK/kurs till utbildningsanordnaren/skolan.

Avgiften betalas direkt till den skola där du gör prövningen.

Skolverkets webbplats kan du läsa om kursmålen och betygskriterierna för kurserna.

Tänk på att en prövning ofta är omfattande och kräver mycket arbete, planera din prövning i god tid.

Prövning enligt kursplaner som gäller fram till utgången av juni 2012 får göras senast den 30 juni 2016. Den som vill pröva en äldre kurs måste ha påbörjat kursen, delkursen eller projektarbetet före den 1 juli 2012.

Validering

Om du har kunskaper inom ett eller flera yrkesområden kan du få dina kunskaper validerade. En validering innebär en kartläggning av dina kunskaper och kompetenser som sedan leder till en dokumentation i form av intyg eller betyg. Validering kan med andra ord förkorta din utbildningstid. Validering sker på någon av de skolor som vi har avtal med.

Dela:

Relaterade dokument

Populära sidor