Yrkesinriktade utbildningar

Det finns många bristyrken i Sverige för tillfället, behovet är stort bland annat av elektriker, snickare, fastighetsskötare, kockar och undersköterskor. Genom att läsa en yrkesutbildning via Komvux ökar dina möjligheter till att få arbete.

Inom Komvux finns många yrkesutbildningar med olika inriktningar på gymnasial nivå.
De flesta yrkesutbildningarna är mellan 1 – 1 ½ år långa. I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Alla utbildningar är avgiftsfria och CSN-berättigade, men du måste själv betala för läroböcker.
Du söker kurser via vår kurskatalog.

Har du redan arbetat inom yrket, men saknar papper eller intyg kan du göra en validering. Det innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina tidigare kunskaper.

Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa om alla yrken och yrkesområden och se på kortare filmer om olika yrken.

Dela: