Utbildningskontrakt (20-24 år)

Hoppade du av gymnasiet? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier?

Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller på folkhögskola med hjälp av ett utbildningskontrakt. Det finns möjlighet att studera på heltid eller att kombinera deltidsstudier med arbete eller praktik.

Det finns även en ekonomisk möjlighet i det här. För studierna får du förhöjt studiebidrag och för praktik eller arbete får du aktivitetsstöd eller lön. Du kan få det högre bidraget från och med andra halvåret det år du fyller 20 till och med året du fyller 24.

Vill du veta mer eller har du frågor om utbildningskontrakt?
Kontakta gärna
Vuxenutbildningen i Solna stad
Tel. 08-746 10 00
E-post (kontaktformulär)

Läs mer

Dela:

Relaterade dokument