Lärlingsutbildning

Passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70% av utbildningen sker på en arbetsplats tillsammans med en handledare.

En lärlingsutbildning innebär att ditt lärande till största delen sker på en arbetsplats där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Den kompletterande teorin som du behöver, läser du i skolan cirka en dag i veckan.
Som lärling får du samma kunskaper som de elever som läser yrkesutbildning i klassrum på skola, men du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.
Betyg sätts på avslutade kurser och målet med utbildningen är att du erhåller den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.
På arbetsplatsen förväntas du delta aktivt och anpassa dig efter de arbetstider och rutiner som finns. Det kan t.ex. innebära tidiga morgnar på en arbetsplats i en annan del av länet. Din handledare kommer att ha kontakt med skolan och det är skolan som är huvudansvarig för din utbildning.
Utbildningen innehåller nationella kurser som betygssätts av lärare.
Du söker kurserna via vår kurskatalog


Paula Hellberg , tidigare lärling på Veidekke.

Dela: