Studiestartsstöd

Om du är mellan 25 och 56 år, arbetssökande och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan du ha rätt till studiestartsstöd. Studiestartsstöd är ett nytt studiestöd som ska underlätta för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning och som vill utbilda dig för att kunna få ett jobb.

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ca 8600 kronor per månad. Studierna kan bedrivas på folkhögskola eller inom komvux.

Riktlinjer för Studiestartsstöd
Studiestarsstödet syftar till att underlätta för personer i åldrarna 25–56 år som har kort utbildningsbakgrund och har svag ställning på arbetsmarknaden.

Solna stad har tagit fram lokala riktlinjer i enlighet med de nationella riktlinjerna. Nedanstående riktlinjer har utformats med utgångspunkt i Lag (2017:527) om studiestartsstöd samt Förordning (2017:532) om studiestartsstöd.

Kommunen ska enligt lag bedöma om den sökande bedöms ha kort utbildning och ett stort behov av utbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen bedömer i första hand utifrån de nationella kriterierna.

Målgrupp

1. Personer med kortare utbildning dvs. ej avslutad svensk eller utländsk gymnasieutbildning.
2.Personer med svensk eller utländsk gymnasieutbildning med behov av kurser för att få grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier

Avgränsning – tillhör inte målgruppen

  1. Personer som har pågående studier inom Komvux eller folkhögskola avslås vid ansökan, med undantag för personer inom etableringsprogrammet.

Medborgare som inkommitmed intresseanmälan för studiestartsstöd och som Solna stad funnit tillhöra målgruppen blir kontaktad av Solna Vuxenutbildning och en ansökan skickas in till CSN.

Finner Solna stad att medborgaren inte uppfyller kraven utifrån de nationella kriterierna eller Solna stads lokala riktlinjer kommer ansökan om Studiestartsstöd att avslås. Beslut gällande intresseanmälan till studiestartsstöd skickas i dessa fall till medborgaren.
I fråga om överklagande av en kommuns beslut enligt 27 § finns bestämmelser i 13 kap. kommunallagen (2017:725) om laglighetsprövning. Överklagan skall inkomma inom tre veckor från beslutet är taget.

Hur mycket kan du få i studiestartsstöd?
Med studiestartsstöd kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ca 8600 kronor per månad.
Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt, 50 procent i 100 veckor eller 75 procent i 67 veckor.

Hur ansöker jag?
Om du är intresserad av studiestartsstöd kan du kontakta Solna stads kontaktcenter på tel: 08-746 10 00 eller via kontaktformulär.

Om du uppfyller kritierierna, se rubrik Riktlinjer Studiestartsstöd kan du fylla i en intresseanmälan för studiestartsstöd. Intresseanmälan hittar du till höger på denna sida.

Vi tar kontakt med dig och utreder om du uppfyller kraven för att få bidraget. Uppfyller du även Solna stads lokala riktlinjer bokar vi in en tid och skickar tillsammans in ansökan till CSN.
Det är CSN som beslutar om du får bidraget.

Dela: