Studiestartsstöd

Om du är mellan 25 och 56 år, arbetssökande och saknar en fullständig gymnasieutbildning kan du ha rätt till studiestartsstöd. Studiestartsstöd är ett nytt studiestöd som ska underlätta för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning och som vill utbilda dig för att kunna få ett jobb.

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ca 8600 kronor per månad. Studierna kan bedrivas på folkhögskola eller inom komvux.

Vem kan få studiestartsstöd?
- Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året du fyller 25 år till och med året du fyller 56 år).
- Du har en kort tidigare utbildning, det vill säga ej avslutad svensk eller utländsk gymnasieutbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
- Du har en utländsk gymnasieutbildning och har behov av behörighetskurser för grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier: Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik.
- Du har inte haft studiemedel via CSN under de senaste tre åren.
- Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.
- Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i minst sex sammanhängande månader. Du ska ha varit helt arbetslös, alternativt varit inskriven i ett arbtesmarknadspolitiskt program eller deltagit i etableringsinsatser.

Kommunen gör en individuell prövning av om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån bland annat din ålder, tidigare utbildning och behov av utbildning. Har du pågående studier inom Komvux eller folkhögskola kan du inte söka studiestartstöd.

Hur mycket kan du få i studiestartsstöd?
Med studiestartsstöd kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ca 8600 kronor per månad.
Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt, 50 procent i 100 veckor eller 75 procent i 67 veckor.

Hur ansöker jag?
Om du är intresserad av studiestartsstöd kan du kontakta Solna stads kontaktcenter på tel: 08-746 10 00 eller via kontaktformulär.

Om du uppfyller kritierierna, se rubrik Vem kan få studiestartsstöd kan du fylla i en intresseanmälan för studiestartsstöd. Intresseanmälan hittar du till höger på denna sida.

Vi tar kontakt med dig och utreder om du uppfyller kraven för att få bidraget. Uppfyller du även Solna stads lokala riktlinjer bokar vi in en tid och skickar tillsammans in ansökan till CSN.
Det är CSN som beslutar om du får bidraget.

Dela:

Populära sidor

Intresseanmälan Studiestartsstöd