Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. För studier på grundskole- och gymnasienivå kan man få studiemedel tidigast fr o m 1 juli det år man fyller 20 år. För studier på eftergymnasial nivå finns ingen nedre åldersgräns.
Du kan få studiemedel till och med det år du fyller 56. Rätten till lån begränsas dock från och med det år du fyller 47.

Studiemedel beräknas per vecka. Man kan få studiemedel för studier både på heltid och deltid (50 eller 75 procent av heltid). Vill du söka studiemedel för heltidsstudier så måste du studera minst 20 poäng/vecka i genomsnitt under din studieperiod.Det finns två olika bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå.

Du måste alltid själv ansöka om studiemedel och görs på www.csn.se
I ansökan ska du ange studietid, nivå, (grundläggande eller gymnasial), poäng för perioden, samt skola som ska vara Solna Vuxenutbildning.
CSN:s app underlättar för dig som studerar. I appen kan du sköta många av dina CSN-ärenden. Ladda ner appen, den är gratis och finns i App Store och Google Play. Läs mer på: http://www.csn.se/om-webbplatsen/app

Information om CSN på andra språk än svenska/Information about financial aid in several languages

För att du ska få rätt pengar utbetalt är det viktigt att dina studier rapporteras.
Din skola studieaktiverar dina studier och det görs i samband med kursernas start. Då rapporteras kurser, poäng och resultat till CSN utefter de uppgifter som din skola meddelar.
Om du ändrar dina studier, t ex att du förlänger en kurs eller gör avbrott måste du meddela ändringen till CSN. Dina, skolans och kommunens uppgifter måste alltid överensstämma.

Dela: