Inför dina studier

Vi erbjuder dig personlig hjälp för att komma igång med studier.

Du kan som kommuninvånare få vägledning och information om utbildningar, studiefinansiering, yrken och arbetsmarknadsfrågor.
Du kan också ta del av information om den kommunala vuxenutbildningens utbud och studieformer samt att du ges möjlighet att använda datorer i sökandet efter utbildningar etc.
Har du en fråga eller fundering kring studier av något slag - ställ den till oss så kan vi guida dig vidare!

När är jag behörig att söka?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig tidigare om du fått ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan. Mer information om behörighet.

Hur ansöker jag?
Ansökan till kurser och utbildningar inom Solna Vuxenutbildning gör du via vår webbkatalog.
När ansöker jag?
För ansökningar till gymnasiekurser med start under juli och augusti månad gäller följande ansökningstider:
Kursstart i juli - sista ansökningsdag 31 maj
Kursstart i augusti - sista ansökningsdag 21 juni
För kursstart i september och framåt gäller att kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste sökas senast 8 veckor före kursstart.
Kurser på grundläggande nivå måste sökas senast 3 veckor före kursstart.
När du söker kurser och kurspaket måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Exempel: gymnasial kurs som startar 13 oktober får 17 aug som sista sökdag o s v.
Exempel: grundläggande kurs som startar 13 oktober får 21 september som sista sökdag o s v.

Besked om plats
Besked på ansökningar, grundläggande och gymnasiala, meddelas fortlöpande.
Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information. Har du sökt kurs på grundläggande nivå får du besked senast en vecka före kursstart.
Om du sökt kurs och fått besked om att skolan inte startar kursen måste du hitta alternativ via webb-katalogen. Kontakta den alternativa skolan för att höra om kursen startar där. Skolan kan därefter kontakta Solna Vuxenutbildning för ändring av skola.
Har du gjort ett andrahandsval så kan du kontakta Solna Vuxenutbildning direkt.

Kostar det något?
Undervisningen är kostnadsfri men kurslitteratur betalas av kursdeltagaren. För vissa yrkesinriktade kurser tillkommer kostnad för skyddskläder samt visst kursmaterial.

Nivåtest / Förkunskapstest
Med hjälp av förkunskapstest i svenska som andraspråk, engelska eller matematik ger vi dig som studerande möjlighet att starta från en nivå som motsvarar dina kunskaper. Testet tar två-tre timmar beronde på ämne. Testresultatet och svar om kursnivå får du via mail några dagar efter avslutat test.
Om du som solnabo behöver genomföra ett nivåtest anmäler du dig via ett formulär.
Du kan inte göra nvåtest i ett ämne som du studerar nu.
Vem får göra nivåtest?
Svenska som andraspråk/Svenska:
om du saknar betyg i ämnet
om du har VG, B eller C från sfi (kurs D)
om du har betyg eller ett testresultat äldre än sex månader
Engelska och matematik:
om du saknar eller saknar aktuellt betyg i ämnet
om du har ett testresultat äldre än sex månader
Anmäl dig till nivåtest här:

Bo i Solna men söka studier i annan kommun
Är du folkbokförd i Solna stad och söker vuxenutbildning i annan kommun där vi inte har avtal ska den ansökan också lämnas till Solna Vuxenutbildning.
Om du söker studier i annan kommun än Solna behöver vi din ansökan senast en vecka efter sista ansökningsdag. Du måste motivera varför du söker till en annan kommun och vi råder dig även att i första hand ansöka via Solna stads webbkatalog. Om du ska ansöka till annan kommun än Solna - läs först här.

Bo i en annan kommun och söka studier i Solna kommun.
Om du är folkbokförd i annan kommun än Solna och vill studera via Solna kommun måste du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt.

Olycksfallsförsäkring
Som studerande inom vuxenutbildningen och sfi är du försäkrad genom Solna stads tecknade kollektiva olycksfallsförsäkring.Information och villkor hittar du till höger på sidan under Relaterade länkar.

Dela: