Inför dina studier

Vi erbjuder dig personlig hjälp för att komma igång med studier.

Du kan som kommuninvånare få vägledning och information om utbildningar, studiefinansiering, yrken och arbetsmarknadsfrågor.
Du kan också ta del av information om den kommunala vuxenutbildningens utbud och studieformer samt att du ges möjlighet att använda datorer i sökandet efter utbildningar etc.
Har du en fråga eller fundering kring studier av något slag - ställ den till oss så kan vi guida dig vidare!

När är jag behörig att söka?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig tidigare om du fått ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan. Mer information om behörighet.

Hur ansöker jag?
Ansökan till kurser och utbildningar inom Solna Vuxenutbildning gör du via vår kurskatalog.
När ansöker jag?
Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste sökas senast 8 veckor före kursstart.
Kurser på grundläggande nivå måste sökas senast 3 veckor före kursstart.
När du söker kurser och kurspaket måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Exempel: gymnasial kurs som startar 13 oktober får 17 aug som sista sökdag o s v.
Exempel: grundläggande kurs som startar 13 oktober får 21 september som sista sökdag o s v.

Bifoga betyg till ansökan
När du ansöker ska du lämna kopior av betyg. Om du vill bifoga betyg som en bilaga till ansökan kan du skanna.
Har du en Iphone finns det gratisappar som du kan du hämta via App Store (sök på "scanner" eller "scanner pro") för att kunna skanna in dokument. När du hämtat appen följer du instruktionerna.
Har du en Android finns det gratisappar som du kan du hämta via "Google Play" och "skanna dokument". När du hämtat appen följer du instruktionerna.

Besked om plats

Har du sökt kurs/kurspaket på gymnasial nivå ger får du besked tidigast fyra veckor före kursstart om Solna Vuxenutbildning har beviljat eller avslagit din ansökan.
Skolan skickar kallelse och information senast två veckor före kursstart.
Besked på ansökningar till kurser på grundläggande nivå meddelas fortlöpande.
Skolan skickar kallelse och information senast en vecka före kursstart.
Kurs startar ej
Om du sökt kurs och fått besked om att skolan inte startar kursen måste du hitta alternativ via kurskatalogen.
Eftersom du inte kan se eller söka i kursutbudet för den period du vill studera i, leta efter alternativ skola under kommande period i kurskatalogen. När du hittat en skola med "din" kurs, kontakta den alternativa skolan för att höra om kursen startar där. Får du klartecken från skolan om att du kan börja hos dem, kontakta Solna Vuxenutbildning med uppgift om skola, kurs och startdatum så hjälper vi dig vidare.
Har du gjort ett andrahandsval redan från början kan du kontakta Solna Vuxenutbildning direkt.

Kostar det något?
Undervisningen är kostnadsfri men kurslitteratur betalas av kursdeltagaren. För vissa yrkesinriktade kurser tillkommer kostnad för skyddskläder samt visst kursmaterial.

Nivåtest / Förkunskapstest
Med hjälp av förkunskapstest i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik eller naturvetenskap ger vi dig som studerande möjlighet att starta från en nivå som motsvarar dina kunskaper. Testet tar två-tre timmar beronde på ämne. Testresultatet och svar om kursnivå får du via mail några dagar efter avslutat test.
Om du som solnabo behöver genomföra ett nivåtest anmäler du dig via ett formulär.
Du kan inte göra nvåtest i ett ämne som du studerar nu.
Vem får göra nivåtest?
Svenska som andraspråk/Svenska:
om du saknar betyg i ämnet
om du har VG, B eller C från sfi (kurs D)
om du har betyg eller ett testresultat äldre än sex månader
Engelska, matematik eller naturvetenskap:
om du saknar aktuellt betyg i ämnet
om du har ett testresultat äldre än sex månader
Anmäl dig till nivåtest här:

Bo i Solna men söka studier i annan kommun
Är du folkbokförd i Solna stad och söker vuxenutbildning i en kommun där Solna inte har avtal ska den ansökan också lämnas till Solna Vuxenutbildning.
Om du söker studier i annan kommun än Solna behöver vi din ansökan senast en vecka efter sista ansökningsdag. Du måste motivera varför du söker till en annan kommun och vi råder dig även att i första hand ansöka via Solna stads webbkatalog. Om du ska ansöka till annan kommun än Solna - läs först här (PDF-dokument, 28 kB).

Bo i en annan kommun och söka studier i Solna kommun.
Om du är folkbokförd i annan kommun än Solna och vill studera via Solna kommun måste du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Om du vill läsa en kombinationsutbildning via Solna och är folkbokförd i en annan kommun är det viktigt att du tillsammans med ansökan bifogar ett intyg/betyg på din nuvarande språkliga nivå (SFI A, B, C, D eller grundläggande SVA).

Olycksfallsförsäkring
Som studerande inom vuxenutbildningen och sfi är du försäkrad genom Solna stads tecknade kollektiva olycksfallsförsäkring.Information och villkor hittar du till höger på sidan under Populära sidor.

Dela: