Inför dina studier

Vi erbjuder dig personlig hjälp för att komma igång med studier.

På Solna Vuxenutbildning, Hagalundsgatan 26 bv, kan du som kommuninvånare få vägledning och information om utbildningar, studiefinansiering, yrken och arbetsmarknadsfrågor.
I vårt Infotek finns också information om vuxenutbildningens utbud och studieformer samt möjlighet att använda datorer i sökandet efter utbildningar etc.
Har du en fråga eller fundering kring studier av något slag - ställ den till oss så kan vi guida dig vidare!


När är jag behörig att söka?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig tidigare om du fått ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan. Mer information om behörighet.

Kostar det något?

Undervisningen är kostnadsfri men kurslitteratur betalas av kursdeltagaren. För vissa yrkesinriktade kurser tillkommer kostnad för skyddskläder samt visst kursmaterial.

Besked om plats
Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information.
Om du sökt kurs och du inte har fått plats på skolan och du inte har gjort något andrahands-val kan du själv söka alternativ via web-katalogen. Kontakta därefter skolan som har den alternativa kursen för hjälp.

Nivåtest / Förkunskapstest

Med hjälp av förkunskapstest i svenska som andraspråk, engelska eller matematik ger vi dig som studerande möjlighet att starta från en nivå som motsvarar dina kunskaper. Testet tar två-tre timmar beronde på ämne. Testresultatet och svar om kursnivå får du via mail några dagar efter avslutat test.
Om du som solnabo behöver genomföra ett nivåtest anmäler du dig via ett formulär.
Du kan inte göra nvåtest i ett ämne som du studerar nu.
Vem får göra nivåtest?
Svenska som andraspråk/Svenska:
om du saknar betyg i ämnet
om du har VG, B eller C från sfi (kurs D)
om du har betyg eller ett testresultat äldre än sex månader
Engelska och matematik:
om du saknar eller saknar aktuellt betyg i ämnet
om du har ett testresultat äldre än sex månader
Anmäl dig till nivåtest här:

Hur ansöker jag?

Ansökan till kurser och utbildningar inom Solna Vuxenutbildning gör du via vår webbkatalog.
Är du folkbokförd i Solna stad och söker vuxenutbildning i annan kommun där vi inte har avtal ska den ansökan också lämnas till Solna Vuxenutbildning. Innan du gör din ansökan till en annan kommun bör du först kontrollera om Solna erbjuder samma kurs/utbildning och i första hand söka den via Solnas webbansökan.
Om du söker studier i annan kommun än Solna behöver vi din ansökan senast en vecka efter sista ansökningsdag. Du måste motivera varför du söker till en annan kommun och vi råder dig även att ansöka via Solna stads webbkatalog.

När ansöker jag?
För kurser på gymnasial nivå infaller sista ansökningsdag 8 veckor före kursstart.
När du söker kurser och kurspaket måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Exempel: gymnasial kurs som startar 13 oktober får 17 aug som sista sökdag o s v.

För kurser på grundläggande nivå infaller sista ansökningsdag 3 veckor före kursstart.
Exempel: grundläggande kurs som startar 13 oktober får 21 september som sista sökdag o s v.

Bo i en annan kommun och söka studier i Solna kommun.
Om du är folkbokförd i annan kommun än Solna och vill studera via Solna kommun måste du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt.

Olycksfallsförsäkring
Som studerande inom vuxenutbildningen och sfi är du försäkrad genom Solna stads tecknade kollektiva olycksfallsförsäkring.Information och villkor hittar du till höger på sidan under Relaterade länkar.

Dela: