Vuxenutbildning

Välkommen till Solna Vuxenutbildning

Solna Vuxenutbildning erbjuder dig som solnabo och som önskar studera på grundläggande eller gymnasial nivå ett stort utbud av utbildningar och skolor. För dig som är ny i Sverige erbjuder vi Svenskundersvisning för invandrare, SFI.

 • Rapportering av betyg till UHR (Antagning.se)

  Solna Vuxenutbildning rapporterar samtliga kurs - och slutbetyg som är daterade från och med 1 januari 2012 till UHRs (Universitets - och högskolerådet) betygsdatabas. Sista dag som vi kan rapportera kurs - och slutbetyg inför studier hösten 2015 är 16/6. Därefter måste du själv skicka in kopia av ditt betyg om du söker högskoleutbildning.
  Söker du utbildning inom t.ex. folkhögskola eller yrkeshögskola måste du alltid själv skicka in en betygskopia.
  Några dagar efter att du har gjort en ansökan kan du se betygen på Antagning.se. Delad 0 gånger

 • Ansökningstider för komvuxstudier

  Nytt kursutbud med start från och med 1 juli kommer att finnas sökbart från och med 4 maj.
  Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste sökas senast 8 veckor före kursstart.
  För ansökningar till gymnasiekurser med start under juli månad kommer vi att korta av ansökningstiden till fyra veckor före kursstart i stället för åtta veckor.
  Kurser på grundläggande nivå måste sökas senast 3 veckor före kursstart.
  Eftersom startdatumen varierar måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag. Delad 0 gånger

 • Slutbetyg tas bort

  Viktig information till dig som påbörjat studier på gymnasiet eller komvux före 1 juli 2012. Slutbetyget tas bort och ersätts med gymnasieexamen. Efter den 1 juli 2015 kommer ingen längre att kunna få ett slutbetyg från komvux. Delad 14 gånger

 • Antagningbesked

  När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?

  Antagningsbesked till kurser skickas till dig från sökt skola senast två veckor före kursstart.
  Om du sökt grundläggande kurs får du kallelse från skolan senast en vecka före kursstart.
  Delad 0 gånger
 • Solna stads kontaktcenter

  Solna stads kontaktcenter svarar på frågor som rör Solna Vuxenutbildning. Du når kontaktcenter på 08- 746 10 00.
  Här hittar du information om stadens kontaktcenter. Vuxenutbildningens besöksmottagning finns i Hagalund, på Hagalundsgatan 26. Hit är du välkommen att besöka oss under våra drop-in-tider gällande studievägledning och anmälan till sfi. Klicka här för besökstider. Delad 0 gånger