Vuxenutbildning

Välkommen till Solna Vuxenutbildning

Solna Vuxenutbildning erbjuder dig som solnabo och som önskar studera på Komvux, grundläggande eller gymnasial nivå ett stort utbud av utbildningar och skolor. För dig som är ny i Sverige erbjuder vi Svenskundersvisning för invandrare, SFI.
Det är även vi som ansvarar för stadens etableringsuppdrag för nyanlända invandrare som omfattas av Etableringslagen.
Solna Vuxenutbildning ansvarar också för kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter, Särskild utbildning för vuxna (särvux).

 • Rapportering av betyg till UHR (Antagning.se)

  Solna Vuxenutbildning rapporterar samtliga kurs - och slutbetyg som är daterade från och med 1 januari 2012 till UHRs (Universitets - och högskolerådet) betygsdatabas.
  För höstterminen 2016 är 20 juni sista dag för dig att kunna betygskomplettera till UHR.
  Söker du utbildning inom t.ex. folkhögskola eller yrkeshögskola måste du alltid själv skicka in en betygskopia.
  Några dagar efter att du har gjort en ansökan kan du se betygen på Antagning.se. Delad 0 gånger

 • Antagningbesked

  När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?

  Besked om Solna Vuxenutbildning beviljat din ansökan får du tidigast fyra veckor före kursstart. Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information.
  Har du sökt kurs på grundläggande nivå får du besked från skolan senast en vecka före kursstart.
  Har du anmält dig till svenskundervisning för invandrare (sfi) meddelar skolan dig inom två veckor efter anmälan när du kan börja.
  Delad 0 gånger
 • Kursutbud

  Kursutbud för kurser och kurspaket med start under 2016 hittar du i vår webb-katalog.
  OBS! I webbkatalogen visas alltid det aktuella kursutbudet.
  Letar du efter en kurs/utbildning på en speciell skola och inte hittar den i kurskatalogen måste du titta efter annat alternativ i webbkatalogen.
  Välkommen med din ansökan! Delad 0 gånger

 • Ansökningstider för komvuxstudier

  Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste sökas senast 8 veckor före kursstart.
  Kurser på grundläggande nivå ska du söka senast 3 veckor före kursstart.
  Eftersom startdatumen varierar måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag. Delad 0 gånger

 • Datum för slutbetyg från vuxenutbildningen

  Läser du mot slutbetyg inom den kommunala vuxenutbildningen?
  Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas senast 1 januari 2017. Det här gäller endast dig som har påbörjat studier på gymnasiet eller komvux före 1 juli 2012. Delad 0 gånger