Vuxenutbildning

Välkommen till Solna Vuxenutbildning

Solna Vuxenutbildning erbjuder dig som solnabo och som önskar studera på grundläggande eller gymnasial nivå ett stort utbud av utbildningar på ett flertal skolor. För dig som är ny i Sverige erbjuder vi kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi. Solna Vuxenutbildning ansvarar också för kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter, Särskild utbildning för vuxna (särvux). Här ges även information över vad som gäller kring samhällsorientering av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd.

 • Ändrade öppettider drop-in vecka vecka 49

  Mellan 5/12-9/12 har vuxenutbildningens öppettider för drop-in-besök av studievägledning ändrade tider.

 • Ansökan till kurser på grundläggande nivå våren 2017

  Kurser på grundläggande kan sökas från och med 21 november. Första kursstart blir 9 januari 2017 och sista ansökningsdag 18 december 2016.

 • Rapportering av betyg till UHR (Antagning.se)

  Solna Vuxenutbildning rapporterar samtliga kurs - och slutbetyg som är daterade från och med 1 januari 2012 till UHRs (Universitets - och högskolerådet) betygsdatabas.
  För vårterminen 2017 är 1 december sista dag för dig att kunna betygskomplettera till UHR.
  Söker du utbildning inom t.ex. folkhögskola eller yrkeshögskola måste du alltid själv skicka in en betygskopia.
  Några dagar efter att du har gjort en ansökan kan du se betygen på Antagning.se.

 • Utfärdande av slutbetyg

  Läser du mot slutbetyg inom den kommunala vuxenutbildningen?
  Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas senast 1 januari 2017. För att vi ska hinna utfärda ditt slutbetyg måste du skicka in ditt/dina betyg till oss senast 9 december 2016. Det här gäller endast dig som har påbörjat studier på gymnasiet eller komvux före 1 juli 2012.

 • Ansökningstider för komvuxstudier

  Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste sökas senast 8 veckor före kursstart.
  Kurser på grundläggande nivå ska du söka senast 3 veckor före kursstart.
  Eftersom startdatumen varierar måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har. Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

 • Kursutbud

  Kursutbud för kurser och kurspaket hittar du i vår kurskatalog.
  OBS! I kurskatalogen visas alltid det aktuella kursutbudet. Letar du efter en kurs/utbildning på en speciell skola och inte hittar den i kurskatalogen måste du titta efter annat alternativ i kurskatalogen.
  Välkommen med din ansökan!

 • Antagningbesked

  När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?

  Besked om Solna Vuxenutbildning beviljat din ansökan får du tidigast fyra veckor före kursstart. Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information.
  Har du sökt kurs på grundläggande nivå får du besked från skolan senast en vecka före kursstart.
  Har du anmält dig till svenskundervisning för invandrare (sfi) meddelar skolan dig inom två veckor efter anmälan när du kan börja.