Välkommen till Ulriksdalsskolan

Ulriksdalsskolan har plats för 900 elever i åk F-9. Skolan är den första nybyggda skolan i Solna på 40 år.

Intill skolan ligger en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som kommer att samutnyttjas av skolan och kommunens föreningsverksamhet.

Dela: