På väg till Beijing

I april reser en grupp lärare från Ulriksdalsskolan i Solna på studiebesök till The Affiliated High School of UIBE i Beijing.

Lärare som ska till Kina på studiebesök
Förväntansfulla lärare på väg till 北京. Från vänster: AnnMari Högberg,
Roland Lindelöf, Annelie Lundh, Märta Andersson och Emilie Imner.

Även om det är ett bra tag kvar till avfärd är planeringen av studiebesöket i full gång. Var tredje till fjärde vecka träffas gruppen för att diskutera vad man gjort och vad man ska arbeta med tills nästa gång. I våras skrev Ulriksdalsskolans rektor Lena Lundström och rektorn för den kinesiska skolan under ett, för Sverige unikt, pedagogiskt och akademiskt samarbetsavtal. Skolorna i Solna och Beijing ska bland annat dela med sig av pedagogiska och didaktiska kunskaper, material och teknologi. De skolämnen som i första hand berörs av samarbetet under 2016 är matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Därför är det lärare inom dessa fält som denna gång reser till Kina.

Se film och lyssna när Susanna Sjögren presenterar samarbetet med The Affiliated High School of UIBE i Beijing för medarbetare i Solna stad:

https://www.youtube.com/watch?v=UqNNaIWFYco

De fem lärare som ansökt och valts ut att resa är:

  • Märta Andersson, klasslärare årskurs 2
  • AnnMari Högberg, ämneslärare i matematik, NO och engelska i årskurs 6 
  • Emilie Imner, klasslärare årskurs 3
  • Roland Lindelöf, mentor årskurs 9 och ämneslärare i matematik och NO-ämnena årskurs 7-9
  • Anneli Lundh, mentor årskurs 7 och ämneslärare i biologi och matematik årskurs 7-9

Med på studieresan följer också rektor Lena Lundström och Susanna Sjögren som är projektansvarig för Ulriksdalsskolans samarbete med The Affiliated High School of UIBE i Beijing.

Susanna Sjögren undervisar
Susanna Sjögren i klassrummet.

Nästa steg i förberedelserna blir ett miniseminarium i mitten av december. Då ska Li Feng som är biträdande universitetslektor på KTH, hjälpa lärarna från Solna med förförståelse till matematik- och NO-undervisning i Kina. För att få ut så mycket som möjligt av besöket i Kina vill gruppen i förväg veta mer om kinesiska läroplaner, metodik, pedagogik och undervisningsmetoder. I Kina kommer lärarna från Ulriksdalsskolan att vara med under lektioner och hålla i undervisning på The affiliated High School of UIBE och efteråt diskutera med den kinesiske läraren.

– Det känns relevant att vi vet vad vi ger oss in i och vad man behöver tänka på. Hur kinesiska lärare undervisar och vad skillnaden med Sverige är, säger Roland.

Medan lärarna arbetar med att förbereda lektioner och de projekt som elever i både Kina och Sverige ska arbeta med under våren, är det Susanna Sjögren som håller kontakt med den kinesiska skolan.

De kinesiska lärarna har önskemål att jämföra undervisningen i Kina och Sverige inom samma ämnesområde och gruppen diskuterar vad som kan vara lämpligt att föreslå. Djur och natur inte är seciellt högprioriterat inom den kinesiska skolan. De naturorienterade ämnena domineras istället av fysik och kemi.

– Alla i gruppen är engagerade, har många idéer och tycker det är kul att arbeta med förberedelserna inför resan, berättar Märta.

Lena Lundström vid undertecknandet av samarbetsavtalet med Med på resan åker också rektor Lena Lundström och Susanna Sjögren som är lärare i kinesiska på Ulriksdalsskolan och skolans projektledare för samarbetet med The affiliated High School of UIBE i Beijing.
Lena Lundström vid undertecknandet av samarbetsavtalet med The
Affiliated High School of UIBE i Beijing.

Gruppen från Solna är nyfikna på att ta reda på mer om den kinesiska skolans framgångar och om det är möjligt att använda dessa delar av undervisningen i Sverige. Alla tycker det ska bli intressant att på plats få se hur skolan fungerar i ett land där utbildning är ganska annorlunda mot här i Sverige.

– Jag tror vi kommer få inspiration till vår egen undervisning genom att möta andra sätt att tänka kring pedagogik och det kommer eleverna att märka, säger Roland

AnnMari menar att det finns stora vinster i att se hur lärare ur en annan utbildningskultur undervisar och agerar i klassrummet.

– Det ska bli intressant jämföra hur vi undervisar med hur lärare i Kina tar sig an samma område.

I början av april bär det av mot Beijing. Fler rapporter om resan kommer att publiceras på hemsidan.

Läs mer om kinesiska på Ulriksdalsskolan.

Dela: