Ministrar i årskurs 3

På Koltrastens fritids går elever i årskurs tre och här finns fyra nyutnämnda ministrar med olika ansvarsområden.

ministerråd

De fyra ministrarna har exklusiva områden med speciella arbetsuppgifter. Aktivitetsministern, kommunikationsministern, trivselministern och matsalsministern lottas fram bland de som anmäler intresse och mandatperioden är två veckor.

Sittande ministrar
Sittande ministrar
presenteras i Koltrastens hall tillsammans med
aktuella utdrag ur läroplanen.

Ett exempel kommunikationsministern som skrivit brev till tre andra fritidshem i Sverige. Ett annat är att trivselministern har ansvar för att Koltrastens områden ska se trivsamma ut.

Ministerrådet
Ministerrådets första möte.

Varje måndag sammanträder ministrarna tillsammans med en pedagog och diskuterar hur fritids ska utvecklas. Eleverna blir på detta än mer delaktiga i sin vardag på fritidshemmet. Invid ministerpresentationerna i hallen finns också information om vilka av läroplanens mål som eleverna på Koltrasten för närvarande arbetar mot.

Kommunikationsministerns brev
Kommunikationsministern har skickat brev till andra fritidshem.

Dela: