”Att göra läxor två timmar om dagen är standard”

Lei Feng som är biträdande universitetslektor på KTH, har varit på Ulriksdalsskolan för att berätta hur det är att gå i skola i Kina.

Lei Feng och personal från Ulriksdalsskolan sitter vid ett bord

Ulriksdalsskolan träffade Lei Feng den grupp lärare som i april åker till Beijing på studiebesök. Lärarna hade i förväg skickat frågor till Lei som handlade om det kinesiska skolsystemet, läroplaner, betyg, läxor och en hel del annat.

Grundskolan i Kina är 9-årig och före grundskolan finns en treårig förskola. Efter årskurs 9 fortsätter ungefär två tredjedelar av de kinesiska eleverna till gymnasieskolan.

Lei berättade att en vanlig skoldag i Kina, oavsett årskurs, börjar vid halv åtta och slutar tidigast 16.30. Därefter måste eleverna ägna åtminstone två timmar åt att göra läxor. På lektionerna handlar det till stor del om genomgång av nya områden. Träning i att till exempel lösa matematikuppgifter, får eleverna arbeta med hemma. Lei fick frågan om vilka ämnen som hade mest läxor och svaret var utan tvekan matematik och kinesiska.

– Föräldrar behöver hjälpa framförallt de yngre barnen en hel del med läxorna. Eftersom det tidigare varit enbarnspolitik i Kina har det funnits stora möjligheter för barnen att få hjälp av sina föräldrar, förklarade Lei.

Läroböckerna i Kina är standardiserade men olika skolor kan även göra egna val. Denna litteratur ligger i sådana fall utanför det som är obligatoriskt. Enligt Lei har många skolor kursplaner som är mer omfattande än den centralt sanktionerade lägstanivån.

Kinesiska elever får betyg redan från årskurs 1. Betygsskalan är 100-gradig och 60 poäng behövs för att vara godkänd. Elever som inte klarar en årskurs få möjlighet att gå om.

Att vara lärare i Kina är attraktivt och lärarna har hög status. De flesta kinesiska föräldrar Lei känner har stort förtroense för skolan och litar på att lärarna hjälper deras barn och hjälper deras barn till en god utbildning.

Lei Feng tillsammans med de lärare från Ulriksdallskolan som i april reser till Kina. Längst bort syns rektor Lena Lundström.
Lei Feng tillsammans med de lärare från Ulriksdalskolan som i april
reser till Kina. Längst bak i bilden syns rektor Lena Lundström.

En hel del är alltså väldigt olikt i Kina medan annat känns väl igen från den svenska skolan. Tiden tillsammans med Lei Feng gick fort men lärarna på Ulriksdalsskolan fick ett löfte om han kan komma tillbaka om det skulle dyka upp fler frågor innan det bär av mot Beijing i den 1 april.

Nedan finns länk till utbildningsradions progam "Bildningsbyrån - Kina" från 2012. Avsnittet handlar om skola och utbildning i Kina.

Bildningsbyrån – Kina avsnitt 21 Ingen lek i den kinesiska skolan

Läs mer om kinesiska på Ulriksdalsskolan och samarbetsavtalet med Affiliated High School of UIBE i Beijing.


Dela: