Årets internationalist utsedd

Årets internationalist utses av Internationella kommittén i Solna med syftet att uppmärksamma en person eller en arbetsgrupp som på ett framgångsrikt sätt använt det internationella arbetet för att utveckla verksamheten i Solna stad.

Susanna Sjögren och prisutdelare Arion Chryssafis
Årets internationalist Susanna Sjögren och prisutdelare Arion
Chryssafis, ordförande i Internationella Kommittén, Solna stad.

Priset årets internationalist 2015 tilldelas Susanna Sjögren på Ulriksdalsskolan med motiveringen:

"För hennes starka engagemang i att införa kinesiskan i Solnas skolor och undervisning. Projektet omfattar inte enbart de elever som läser kinesiska utan såväl lärare som övriga elever och bidrar på så sätt kraftfullt till internationalisering i skolan."

Susanna Sjögren har arbetat med projektet Kina sedan 2011. Hon berättar att hon är överraskad och glad att tilldelas årets pris men understryker att det inte hade fungerat utan ett stort stöd från rektor Lena Lundström och förvaltningschef Anne Rönnberg.

– Jag brinner för arbetet med det kinesiska språket och kinesisk kultur i den svenska skolan, berättar Susanna.

Susanna SJögren och Barn- och utbildningsförvaltningens ordförande Marianne Damström-Gereben.
En glad och överraskad Susanna Sjögren tillsammans med Barn- och
utbildningsnämndens ordförande Marianne Damström-Gereben.

Susanna Sjögren är projektansvarig för Ulriksdalsskolans samarbete med The affiliated High School of UIBE i Beijing, Kina. Tidigare i år skrev Lena Lundström och rektorn för den kinesiska skolan under ett, för Sverige unikt, pedagogiskt och akademiskt samarbetsavtal. Skolorna i Solna och Beijing ska bland annat dela med sig av pedagogiska och didaktiska kunskaper, material och teknologi. De skolämnen som i första hand berörs av samarbetet under 2016 är matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi.

I Kina har det som motsvarar grundskolan i Sverige, nära samarbete med olika universitet. I samma anda vill Ulriksdalsskolan samarbeta med universitet och företag. Skolans matematiklärare, som i vår reser på studiebesök till Kina, kommer i december delta i en workshop som leds av en forskare från KTH.

Ulriksdalsskolan är intresserad av att få mer kunskap om den kinesiska matematikpedagogiken. Vad är det som gör att de kinesiska eleverna presterar så bra och går det att överföra till den svenska skolan? För ytterligare möjlighet till fördjupat samarbete med The affiliated High School of UIBE får Ulriksdalsskolan stöd från Universitets- och högskolerådets Atlasprojekt.

Våren 2015 var första gången elever som skulle börja i årskurs 6 kunde välja kinesiska som ett språkval. Just nu finns det en grupp elever som läser Kinesiska på Ulriksdalsskolan. Skolan erbjuder också elever att välja "Kinas kultur och språk" som Elevens val.

Läs mer om kinesiska på Ulriksdalsskolan och samarbetet med The affiliated High School of UIBE i Beijing

Dela: