Fritidshemmet

Välkommen till fritidshemmen på Ulriksdalsskolan

Avdelning

Klass

Telefon

Gråsparven F:1 Öppning och stängning 072 – 583 10 66
Koltrasten 3:1, 3:2 och 3:5 072 – 583 10 67

Sommar-
gyllingen

3:3, 3:4

072 – 583 10 69
Siden-
svansen
1:4, 2:2 072 – 583 10 70
Gulsparven F:2, F:3 072 – 583 10 71
Näktergalen 1:2, 2:1 072 – 583 10 72
Domherren 1:1, 1:3, 2:3 072 – 583 10 73

Fritidshemmets öppnings- och stängningsrutiner

6.30 Öppning på F1, två personal, speciella listor för närvaro finns hos F1.

6.45 – 7.15 Frukost serveras på bredvid ingång B för de som anmält (kan finnas undantag).

7.30 Förskoleklassen går till respektive fritids.

Utevistelse för åk 1 – 3 fram till skolstart (det finns ingen inomhus).

8.00 Årskurs 1 – 2 börjar skolan

8.10 Åk 3 börjar skolan.

8.00-9.00 Varje årskurs har en senare starttid pga planeringsmöte. Därför är det utefritids på morgonen till 9.00.
Måndagar: Åk 3 Tisdagar: F-klass Onsdagar: Åk 1 Torsdagar: Åk 2 

Avvikelser från detta tidsschema kan förekomma

Eftermiddag

17.00 F – 3 samlas på stängningsfritids bredvid ingång B.

Barn på våning 1 och 2 lämnar kläder, skor och väskor på sitt ordinarie fritids.

17.00 – 18.00 Stängningsfritids

18.00 Fritids stänger

OBS!
När barn går hem med någon annan än vårdnadshavaren ska följande ske:
Vårdnadshavaren ska i möjligaste mån skriva på närvarolistan om barnet går hem med någon annan.

Blir det ändringar under dagen är det viktigt att du ringer och meddelar detta till skolan.
Vill någon ta hem en kompis under dagen önskar vi att föräldrarna själva ringer varandra och ordnar detta, och lämnar över telefonen till någon av personalen för bekräftelse.

Ni når fritids öppnings- och stängningsavdelning på telefon:
072 583 10 66

Fritidsklassikern - lek och rörelse på Ulriksdalsskolan

CL-veckan

fågel

Dela: