Fritidshemmet

Välkommen till fritidshemmen på Ulriksdalsskolan

Avdelning

Klass

Telefon

Sparven F:1 Öppning och stängning 072 – 583 10 66
Koltrasten 1:1 - 2:3
072 – 583 10 67

Ladusvalan

1:2 - 1:3

072 – 583 10 69
Siden-
svansen
3:2 - 2:4
072 – 583 10 70
Gulsparven F:2, F:3 072 – 583 10 71
Näktergalen 3:1 - 2:2
072 – 583 10 72
Domherren 3:3 2:3 2:1
072 – 583 10 73
Klubben 08-746 32 64
Dela: