Om bloggen

I Kinabloggen år 2018 skriver elever från Ulriksdalsskolan och Råsunda skola om det internationella samarbete som utvecklas och genomförs tillsammans med Affiliated High School of UIBE i Beijing och om kinesiska som språkval.

Till bloggens startsida

Sista två dagarna i Kinesisk skola

Någfot försenad kommer här den sista bloggposten från studieresan till Kina.

Matematiklektion
Matematiklektion

Torsdagen inleddes med besök vid Lamatemplet (buddistiskt) och Konfuciustemplet. Konfucius har en väldigt stor betydelse i Kina. Mer självklart för anhängare av Konfucianismen men även för sättet att tänka och vara i stort. Man kan säga att han är grundaren av den kinesiska filosofin och det i en vidare mening än hur vi i Sverige ser på filosofi. Tankesättet genomsyrar sättet att vara för Kineserna i deras dagliga liv. I stort kan man säga att det präglas av ett hierarkiskt tänkande med respekt och lydnad för de äldre och dig överordnade personer och godhet och kärlek i den andra riktningen. Konfucius var också den man idag vet som först nedtecknade "den gyllene regeln":

"Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig"

Den känns igen från många religioner och filosofiska läror.

Konfucius anses även vara den kinesiska skolans grundare. Därför är det tradition att man efter erhållen examen tar sig till Konfuciustemplet och hedrar honom.

Väl på skolan var vi med på en matematiklektion och en biologilektion i motsvarande år 2 på gymnasiet. Matematiklektionen präglades av att hitta fler sätt att lösa ett givet problem samt av att värdera dessa olika lösningsmetoder. Biologilektionen handlade om energitransport i ett ekosystem genomfördes som ett grupparbete. Gemensamt för båda var de livliga diskussionerna och vikten av att definiera begrepp.

Kemisal
På besök i en av kemisalarna.

Därefter höll Susanna (Ulriksdalsskolans lärare i kinesiska) lektion i aulan på kinesiska och engelska om Sverige för eleverna i år 1 och 2 på gymnasiet. Lektionen innehöll bland annat hälsningsfraser på svenska, Sveriges historia men också bildvisning av hur livet i Sverige kan se ut. Lektionen avslutades med en frågestund.

På fredagsmorgonen mötte vi representanter från skolan för att diskutera och utbyta erfarenheter mellan det svenska och kinesiska skolan. Vi diskuterade med de lärare vars lektioner vi besökt och hade väldigt givande diskussioner. Om likheter och olikheter, hur man lägger upp lektioner, hur man bedömer, vilken grund man har för de metoder man använder hur man anpassar undervisningen efter elever med olika behov osv. Vi mötte också representanter som kan sägas komma från något som kanske kan översättas som skolans "etik och moralråd". Med dessa diskuterade vi om hur man arbetar med ordningsfrågor i den kinesiska skolan. Även det väldigt givande då det vi sett i de kinesiska skolorna som vi besökt var elever med en stor respekt för skolan men inte en respekt grundad i rädsla eller ett i auktoritärt system med stort tryck ovanifrån utan av något annat (Konfucius?).

Därefter var det en högtidlig ceremoni med överlämnande av gåvor mellan våra olika skolor.
Ett samarbetsavtal undertecknades också så till hösten får vi besök av kinesiska elever och lärare här i Solna!

Dagen avslutades med besök på en mongolisk HotPot och besök i hutongerna. Beijing var under mongoliskt styre under Kublai Khan (kolla in tv-serien Marco Polo om ni är intresserade) och HotPot är ett traditionellt mongolisk sätt att äta och laga mat på. Hutongerna (betyder typ smal gränd) är den gamla bebyggelse med många små hus med innergårdar och trånga gränder emellan som är kvar sedan Kublai Khans tid.

Konfucius
Konfucius

Kommentera

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Arkiv