Matråd

Matrådet har representanter från åk 1-9 och där lyfts synpunkter och frågor från elever. Matrådet har möte ett par gånger per termin och diskuterar då frågor med fokus på maten som erbjuds i skolan. Uppkomna frågor diskuteras på klass- och skolråd samt med representanter från Sodexo (skolmatsleverantör).

Dela: