Matråd

I matrådet ingår elever från årskurs 1-9.

Matrådsmöten sker ungefär 2 gånger per termin. Protokoll från matrådets möten finns nedan.

Dela: