Vision

Ledningen för Tallbackaskolan har en vision om en skola som upplevs som trygg för alla och med hög måluppfyllelse.

Dela: