Värdegrund och trivselregler

Behandla alla som du själv vill bli behandlad

Tallbackas fyra grundpelare:

ANSVAR

 • alla elever och all personal på Tallbacka har ett ansvar för att värdegrund och ordningsregler efterlevs
 • alla har ansvar för att skolan hålls fri från klotter, nedskräpning och skadegörelse
 • med stigande ålder förväntas eleverna ta ett ökat ansvar för sina studier

TRYGGHET

 • på Tallbacka vill vi ha en gemenskap som alla är välkomna i
 • på Tallbacka måste all personal och alla elever motarbeta mobbning och kränkningar
 • alla elever har rätt att känna trygghet i skolan

RESPEKT

 • du lever i en demokrati där alla är lika mycket värda
 • du har rätt att bli respekterad för den du är
 • du har rätt att uttrycka din åsikt
 • du har rätt att bli lyssnad på
 • du ska visa hänsyn och respekt och inte uppträda så att du stör eller hindrar andra
 • du ska använda ett vårdat språk (även kroppsspråk) utan svordomar eller andra kränkande ord

ARBETSRO

 • alla elever har rätt till arbetsro i skolan
 • vi tror på alla elevers förmåga att ta eget ansvar för sina studier
 • vi tar hänsyn till varandra och lyssnar när någon annan har ordet

Trivselregler

 • Ha alltid med det material som behövs till lektionerna.
 • Ytterkläder förvaras i skåp. Keps, mössa eller liknande ska vara
  avtagen under lektionstid.
 • Mobiltelefon ska vara avstängd och undanstoppad under lektionstid.
 • Skolområdet är en tobaksfri zon.
 • Snöbollskastning är förbjudet på skolans område.
 • Cykel- och mopedåkning är ej tillåten på skolgården.
 • Skateboard, rullskridskor och dylikt, används ej inomhus eller på
  lilla skolgården och alltid med hjälm eller intyg hemifrån.

Vad som kan hända om någon bryter mot värdegrund eller regler:

 • Tillsägelse
 • Skolan meddelar inblandade elevers vårdnadshavare och kallar vid behov till möte.
 • Ett åtgärdsprogram upprättas av föräldrar, elever och personal från skolan.
 • Föräldrar kallas till elevvårdskonferens med berörd personal och skolledning.
 • Föräldrar meddelas alltid om vi ser någon röka eller snusa under skoltid.
 • Vid skadegörelse kontaktas vårdnadshavare och därefter tas beslut om påföljd.
 • Brottsliga handlingar polisanmäls.
Dela: