Grundsärskolan

Grundsärskolan finns till för elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan uppnå grundskolans kunskapsmål.

I Tallbackaskolan finns för närvarande tre grundsärskoleklasser, årskurs 1-9. I varje klass arbetar speciallärare eller specialpedagoger tillsammans med assistenter. Skoldagen är strukturerad och klassrummen är försedda med egna arbetsplatser samt utrustade med datorer och läromedel som är anpassade efter elevernas behov och förutsättningar.

Eleverna följer, beroende på vilken nivå de befinner sig i sin kunskapsutveckling, en av två kursplaner; antingen träningsskolans eller grundsärskolans. I träningsskolans inriktning läser man fem olika ämnesområden som till exempel kommunikation, vardagsaktiviteter och estetiska ämnen. I grundsärskolans inriktning läser man istället ämnen som svenska, matematik och slöjd. Eleverna har alltid möjlighet att läsa enstaka kurser från den andra inriktningens kursplan. Elever i grundsärskolan kan även i enstaka ämnen nå mål i grundskolans kursplan.

Varje vecka har eleverna, beroende på ålder, övningsämnen såsom idrott, hemkunskap, trä- och textilslöjd. Även inom dessa ämnesområden undervisar utbildade pedagoger.

För de elever som inte är simkunniga finns det möjlighet att få simundervisning. Eleverna deltar även i grundskolans aktiviteter som aulasamlingar, Lucia och skolavslutningar.

Vi strävar också efter att våra elever ska inkluderas i samhällslivet. Varje vecka gör vissa grupper utflykter. Vi spelar biljard och bowlar samt går på museum, teater och konserter. Vår målsättning är att varje elev ska gå ut skolan med goda kunskaper och en stark självkänsla.

Arbetsplats i Grundsärskolan
Arbetsplats för elev i Grundsärskolan.

Fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet finns för de lägre åldrarna i årskurs 1-3 i grundsärskolans lokaler. Elever kan även inkluderas i den övriga skolans fritidsverksamhet. De äldre eleverna i årskurs 4-9 går antingen på fritidsklubb eller på Augustendals 4-H gård.

Dela: