Om Tallbackaskolan

Tallbackaskolan, den enda F-9 skolan i Huvudstaområdet.

På Tallbackaskolan jobbar vi kontinuerligt med social emotionell träning. Personalgruppen är välutbildad och består av män och kvinnor i olika åldrar. Vi har ett stort antal idrottsdagar med varierande karaktär där friluftsliv är en viktig del. Vårt upptagningsområde är i huvudsak Huvudsta men vi har även elever som bor i andra delar av Stockholm.

Huvudingång

Skolans organisation
Elever och lärare är indelade i sex arbetslag.

Arbetslag HA och HB består av lärare som arbetar i A- respektive B-klasserna årskurs 7-9.

Arbetslag M består av lärare som arbetar i klasserna 4-6.

Arbetslag L består av lärare som arbetar i klasserna F-3.

Arbetslag S består av speciallärare/pedagoger, assistenter samt pedagoger med inriktning svenska som andraspråk.

Arbetslag F består av personal på fritids som arbetar med fritidshemsverksamhet skolår F-3.

Arbetslagen leds av en arbetslagsledare som har del av sin tid till att arbeta med ledningsuppdrag.

Dela:

Kontakt

Tallbackaskolan

08-746 10 00

tallb­ackas­kolan­@solna.se

Postadress

Kristinelundsvägen 1
171 50 Solna

Skicka meddelande till Tallbackaskolan

Skolledning

Mette Sandh
rektor

Ann Trossö
biträdande rektor

Lisa Säll
biträdande rektor