Lägerbyn

Cirka tre gånger i månaden besöker fritidshemsbarnen i årskurs 1 lägerbyn och bygger egna kojor.

Lägerbyn har blivit ett populärt inslag i fritdshemsverksamheten i årskurs 1. Lägerbyn ger barnen en möjlighet att få vistas i skogen och skapa egna kojor genom det naturrika material som finns i skogen.
Lägerbyn
Målet och syftet med lägerbyn är att barnen ska få lära sig mer om och vad man kan göra i naturen, samt utveckla och träna i att samarbete med varandra.

Koja

Fler bilder från lägerbyn här

Dela:

Lämna synpunkter på artikeln

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia