Förskoleklass

Verksamheten i förskoleklassen syftar till att ge varje barn självkänsla, upptäckarglädje och vilja att lära.

Genom lek och glädjefylld samvaro med andra barn, tränas barnens förmåga till empati och samarbete.

Under året i förskoleklass lär barnen känna skolans miljö och umgängesregler. Barnen får också en fadder. På rasterna finns vuxna som barnen känner och kompisstödjare från årskurs 3- 5 på skolgården. På Tallbackaskolan finns för närvarande två förskoleklasser, FA och FB med cirka 20 barn i varje klass.

Förskoleklasserna har tillgång till gymnastiksalen och utnyttjar Kulturskolans erbjudanden.

Vår målsättning är:

  • Att varje barn får möjlighet att utvecklas i sin egen takt på den nivå som hon/han befinner sig.
  • Att stödja varje barn i hennes/hans sökande efter sina förmågor.
  • Att varje barns självkänsla ska vara så god, att hon/han känner sig så trygg att barnet kan visa hänsyn gentemot andra och lösa konflikter på ett bra sätt.
  • Att bibehålla och utveckla varje barns naturliga upptäckarglädje och vilja att lära mera.
  • Att stimulera varje barn till en god språkutveckling.
  • Att verksamheten främjar möjlighet till flexibel skolstart.
Dela: