Tallbackaskolan

Välkommen till Tallbackaskolan

På Tallbackaskolan i Huvudsta går cirka 450 elever i åk F-9.

  • Skolstart på Tallbacka

    Nu är Tallbackaskolan igång med låsåret 2015-2016. Delad 0 gånger

  • Nu har ett nytt läsår startat

    Äntligen har ett nytt läsår inletts för elever i Solnas grundskolor. Delad 21 gånger

  • Dokument och blanketter från fritids

    I samband med skolstarten har några blanketter, varav ett par ska skrivas under av vårdnadshavare, delats ut av fritidshemmet. Blanketter och information har samlats på fritidshemmets sidor på hemsidan. Delad 0 gånger