Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete på Solna Gymnasium

I skolans uppdrag ingår att ge våra elever goda ämneskunskaper och att motivera eleverna till att ta ansvar för sina studier, med mottot; "talang föds man med, men framgång kräver hårt arbete". Vidare har skolan som uppdrag att i samverkan med hemmet fostra eleverna till demokratiska och tänkande samhällsmedlemmar med kunskap och inblick i våra rättigheter och i våra skyldigheter som samhällsmedlemmar.

På Solna gymnasium är värdegrund en naturlig, löpande och kontinuerlig del av det dagliga arbetet i skolan. Värdegrund är något som berör oss alla och målet är att skapa ett klimat där alla känner sig trygga, sedda och ett klimat där alla trivs i och med sin vardag. Vi strävar efter att skapa goda relationer utifrån positiva möten och genom att vi alltid hälsar på varandra och vi arbetar för att skapa en god miljö för utveckling och lärande.

Till grund för skolans värdegrundsarbete ligger "Planen mot kränkande behandling" som klassvis gås igenom vid terminsstart varje läsår. Dessutom får alla elever i årskurs 1 ett lektionspass på temat nätetikett som ett förebyggande arbete för att förhindra att kränkningar sker via sociala medier.

Under läsåret så har skolan programdagar för att eleverna ska lära känna varandra över klass och årskursgränserna och därigenom skapa ett gott och tryggt klimat på skolan.

Skolan arbetar med en modell där varje klass fått ta fram elevskyddsombud. Elevskyddsombudens viktigaste roll är att genom att vara klassens språkrör förmedla klassernas upplevelse av skol/arbetsmiljön vidare till skolledningen.

På Solna gymnasium följs elevernas studiesituation kontinuerligt upp av i första hand elevens mentor, men också genom att elevhälsoteamet träffas varje vecka och att vi kontinuerligt följer upp elevernas arbete genom att vi har studieresultatskonferenser. Vi har som mål att tidigt upptäcka och därigenom motverka eventuell frånvaro.

.

Dela:

Kontakt

Solna Gymnasium

Expedition

08-746 10 00
08-734 26 38 (fax)

solna­gymna­sium@solna.se

Besöksadress

Råsundavägen 80
169 57 SOLNA

Skicka meddelande till Solna Gymnasium