Samhällsvetenskapsprogrammet på AST-enheten

Vi tar inte längre in några elever i årskurs 1 och AST-utbildningen är därmed inte sökbar inför kommande läsår.

AST-enheten erbjuder ett treårigt Samhällsvetenskapsprogram med inriktning mot Samhällsvetenskap (Sam-Sam). Vår enhet ger dig med en diagnos inom autismspektrumtillstånd en möjlighet att läsa ett högskoleförberedande program med de individanpassningar som du behöver för att lyckas nå dina mål.

Samhällsvetenskapsprogrammet

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle ger vi eleverna verktyg att genom ett källkritiskt och vetenskapligt förhållningssätt navigera i vår globaliserade värld. Vi tränar våra elever att lära sig att se sammanhang och kan sätta sig själv i relation till sin omvärld. Du får träning i att kunna ta ställning och du fördjupar din förståelse för olika samhällsfrågor genom att förklara företeelser och sammanhang.

Det samhällsvetenskapliga programmet handlar om ämnen som demokrati, kommunikation, etik och miljö.

Programmets innehåll ger även eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för fortsatta högskolestudier.

Hos oss på AST-enheten erbjuder vi:

 • Hög lärartäthet. Vi har undervisning i liten klass om högst sju elever per årskurs
 • Ett fokus på individanpassning, vilken exempelvis kan bestå i en förlängning av gymnasiekurser
 • Lokaler med en egen ingång och en lugn och trygg arbetsmiljö
 • Hemklassrum där du har en egen personlig arbetsplats
 • Schemalagda tider för läxläsning i ditt klassrum med stöd av elevresurs
 • Teknikstöd i form av en egen Laptop, och vid behov finns därutöver Ipads med anpassade appar
 • Mentorer, behöriga ämneslärare samt elevresurs med specialpedagogisk kompetens och erfarenhet av undervisning av elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd
 • Täta utvecklingssamtal och uppföljning tillsammans med din mentor där du, dina föräldrar och din mentor arbetar fram dina personliga utvecklings- och studiemål
 • En egen matsal i våra lokaler där du har tillgång till kök och kan äta skollunchen eller din medhavda lunch, alltid i sällskap med en lärare
 • Överlämnandesamtal med din nuvarande mentor eller annan kontaktperson på din grundskola; antingen genom ett personligt besök, telefonsamtal eller e-post
 • Rastaktiviteter såsom kortspel, schack eller dylikt för de som vill
 • Inkluderande strategier bland annat i form av att ge alla elever möjlighet att läsa de individuella valen utifrån kurserna som erbjuds via det Samhällsvetenskapliga programmet på Solna Gymnasium eller uppmuntran och stöd att delta i Solna Gymnasiums skolföreningar
 • Studiebesöken kopplade till Samhällsvetenskapliga programmet som en integrerad del av undervisningen och den sociala träningen

Vi som arbetar på AST-enheten är:

 • Emilio Espinosa, kontaktperson, samordnare för AST-enheten samt elevresurs
 • Linda Liljegren, lärare i engelska och svenska
 • Ann-Christine Falk-Tallén, lärare i naturkunskap, geografi och gymnasiearbete
 • Mats Enskog, lärare i psykologi och historia
 • Marianne Hedman-Lassoued, lärare i bild
 • Moa Haake lärare i samhällskunskap och religionskunskap
 • Ann-Sofi Börjesson, lärare i filosofi
 • Ove Sjölander, lärare i matematik
 • Robert Garemyr, lärare i matematik
 • Robert Svanström, lärare i idrott

Mentorer på AST-enheten är:

 • Linda Liljegren är mentor för åk 1
 • Ann-Christine Falk Tallén är mentor för åk 2
 • Mats Enskog är mentor för åk 3
 • Moa Haake är mentor för åk 4Dela:

Kontakt

Ulrika Henningsson

Programrektor för BF,EE,IM,ASP

Solna Gymnasium

08-746 1602

ulrik­a.hen­nings­son@solna.se

Skicka meddelande till Ulrika Henningsson

Emilio Espinosa

Samordnare AST

08-746 3279

emili­o.esp­inosa­@solna.se

Skicka meddelande till Emilio Espinosa