Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle är tydligt högskoleförberedande och fokuserar på en samhällsvetenskaplig utgångspunkt i studiet av vår globaliserade värld.

Samhällsvetenskap

På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle ger vi eleverna verktyg att genom ett källkritiskt och vetenskapligt förhållningssätt navigera i vår globaliserade värld. Våra elever lär sig att se sammanhang och kan sätta sig själv i relation till sin omvärld.

Programmet är tydligt högskoleförberedande och betonar samhällsvetenskap. Målen lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet. Det handlar om ämnen som demokrati, kommunikation, etik och miljö.

Programmets innehåll ger även eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för fortsatta högskolestudier.

Dela:

Kontakt

Johan Sigstedt

Programrektor för EK,SA

08-746 10 00

johan­.sigs­tedt@solna.se

Skicka meddelande till Johan Sigstedt

Relaterade dokument