Solna Gymnasium en av sju övningsskolor

I hård konkurrens med flera andra skolor har Stockholms universitet utsett Solna Gymnasium till övningsskola för sina lärarstudenter.

solna gymnasium

Projektet med övningskolor startades på Stockholms universitet 2012 med målsättningen att höja kvaliteten på lärarutbildningen. Nu utökas projektet med tolv skolor och fler än 50 har ansökt om att bli en av de nya övningsskolorna.

Att vara övningsskola innebär att Solna Gymnasium kommer att ha ett nära samarbete med Stockholms universitet kring lärarstuderande med fler studenter som praktiserar. Flera av gymnasiets lärare kommer att utbildas till handledare. Det för med sig en ökad medvetenhet om den egna undervisningen.

Eleverna gynnas

Utnämningen till övningsskola innebär också att eleverna gynnas genom att Solna Gymnasiums yrkesskickliga lärare kommer närmare den utbildningsvetenskapliga forskningen. Andra vinster som tidigare utvärdering av projektet visat, är bland annat ett öppnare klimat på övningsskolorna och att sammanhållningen mellan pedagogerna ökar. Att Solna Gymnasiums rekryteringsbas kommer att växa i och med det utökade antalet lärarstudenter är också av betydelse.

klassrum

De flesta som studerar till lärare har sammanlagt tjugo veckors praktik under sin utbildning. Vissa terminer på lärarprogrammet innehåller ingen praktik medan det kan röra sig om flera månader vid andra perioder av utbildningen.

Sammanlagt finns det endast sju gymnasieskolor i Stockholmsområdet som fungerar som övningsskolor åt Stockholms universitet.

I och med att Solna Gymnasium blir övningsskola kommer en samordnare - Christine Lalander, filosofie licentiat i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, att finnas på gymnasiet under del av veckorna.

Läs mer om övningsskolor på Stockholms universitets webbplats

Anne Rönnberg, Cecilia Netje, Christine Lalander, Johan Sigstedt
Anne Rönnberg, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen,
Cecilia Netje, projektledare för övningsskolorna, Christine Lalander,
samordnande lärare från Stockholms universitet och Johan Sigstedt,
biträdande rektor på Solna Gymnasium.

Dela: