Högt medianvärde för att komma in på Solna Gymnasium

Medianvärdet för att komma in på Solna Gymnasium hösten 2009 ligger på 245 poäng. Intresset för att studera på Solna Gymnasium fortsätter att öka och allt fler elever väljer Solna Gymnasium i första hand.

Medianvärdet för att komma in på Solna Gymnasium stiger.

De höga ansökningstalen och samarbetet med en rad idrottsklubbar gör att program med idrottsinriktningar är helt fulla och det är i princip fullt på alla andra program. Än finns dock några få platser på samhällsvetenskapligt program med inriktningarna språk och ekonomi utan idrottsinriktning. Elprogrammet med inriktning datorteknik har också några platser kvar att fylla.

En av förklaringarna bakom den positiva utvecklingen på Solna Gymnasium är ett medvetet arbete med värdegrund och studiero.

- Solna Gymnsium är en pluggskola och vi prioriterar ordning och reda på lektionerna, säger biträdande rektor Johan Sigstedt.

Samarbetet med idrottsklubbar som exempelvis AIK och Solna Vikings är också en viktig faktor.

- Solna Gymnasium har en tät organisation mellan elev, tränare, lärare och mentorer vilket betyder mycket för elevernas individuella utvecklingen både inom idrott och studier, säger elitidrottsamordnare Jan Lindh.

Dela: