Eleverna i El/Data/Id1 har varit på workshop!

Utställningen "Om jag bara får vara mig själv", som just nu visas på "Forum för levande historia", sätter fingret på det ständigt aktuella och som berör oss alla – rätten att få ha sin egen identitet kvar. Vad händer om vi inte får vara den vi är? Hur växer fördomar fram? Innehållet är en del av elevernas arbete med folkrätt i samhällskunskapen. Många kloka tankar från eleverna!

Dela: