Ansökningarna till Solna Gymnasium ökar

I år har hittills 1 558 ungomar sökt till Solna Gymnasium. En ökning med 330 jämfört med 2008. Av dessa ansökningar kommer 297 från ungdomar folkbokförda i Solna. En siffra som också ökat jämfört med 2008.

Detta visar ett preliminärt resultat från Gymnasietagningen som stängdes den 16 februari. Intagningen på webben öppnar igen för omval den 17 april. Det slutliga antalet nya elever kan dock ändras flera gånger under våren, till och med så långt som in i september, då ungdomarna har rätt att ändra sig in i det sista.

Dela: