Idrottsskador

Solna Gymnasium samarbetar med Idrottskliniken Rehab när det gäller idrottsskadebehandling och rehabilitering.

Vid skada ansvarar lärare i specialidrott för första kontakt med Idrottskliniken Rehab. Våra NIU-elever erbjuds därefter tid till sjukgymnast inom 1-2 dagar. Vid behov fortsätter behandlingen eller så får eleven hjälp med remittering till läkare, röntgen och så vidare. Rehabträningen förläggs till samma tider som NIU-träningen för att inga andra lektioner ska drabbas. Varje idrott har en egen kontaktperson på Idrottskliniken Rehab. Kontaktpersonen ansvarar för information och kommunikation med respektive lärare i specialidrott.

Idrottskliniken Rehab är Solnas största idrottsskademottagning med 13 sjukgymnaster och 1 ortopedläkare. Den nybyggda kliniken är belägen bredvid Friends Arena.

Dela: