Ledning

Kontaktinformation

Johan Sigstedt

Rektor (ansvar för Be, Na,Sa)
Solna Gymnasium

Telefon

08-746 10 00

Ulrika Henningsson

Programrektor för BF,EE,IM,ASP
Solna Gymnasium

Telefon

08-746 1602

Katta Laurin

Verksamhetschef Nationell idrottsutbildning

Telefon

08-746 12 39