Ledning

Kontaktinformation

Dan Sundblad

Rektor (ansvar för Na)
Solna Gymnasium

Telefon

08-746 1603

Johan Sigstedt

Programrektor för EK,SA

Telefon

08-746 10 00

Ulrika Henningsson

Programrektor för BF,EE,IM,ASP
Solna Gymnasium

Telefon

08-746 1602

Katta Laurin

Verksamhetschef Nationell idrottsutbildning

Telefon

08-746 12 39