Funktioner

Kontaktinformation

Kontaktcenter

Solna Stad

Telefon

08-746 10 00

Studie- och yrkesvägledning

Solna Gymnasium

Telefon

08-746 1867, 08-746 1310.

Vaktmästeri

Solna Gymnasium

Telefon

08-746 3250, 08-746 3585