Ulrika Eriksson Brandt

Ulrika Eriksson Brandt har arbetat på Solna gymnasium sedan 2012 och undervisar i engelska och italienska.

Om Ulrika

Ulrika arbetar formativt med utgångspunkten att alla elever vill lära sig och utvecklas bara de ges de rätta förutsättningarna. Hennes arbetssätt bygger på att anpassa sin undervisning både efter individen och efter gruppen som helhet. Goda relationer mellan lärare och elev, och eleverna emellan är fokus.

Ulrika strävar efter att utveckla undervisningen genom att ta del av aktuell forskning och genom att lära sig av sina kollegor. För att göra sina lektioner varierade och motiverande skapar hon mycket av sitt material själv utifrån aktuella händelser och elevernas respektive program.

Ulrika har en 10-årig bakgrund som kommunikationskonsult och använder mycket av sina erfarenheter och kunskap om kommunikation i sin undervisning.

Uppdrag

  • Förbättra resultaten i moderna språk
  • Profilera NA på Solna Gymnasium med målet att öka andelen elever som rekommenderar NA samt öka antalet sökande
  • Utveckla arbetssätt och kollegialt lärande i moderna språk på Solna Gymnasium
Dela: