Mårten Bergström

Mårten Bergström började jobba på Solna Gymnasium höstterminen 2017 och är legitimerad lärare i matematik och fysik. Han är ämnesansvarig i fysik och arbetar med att utveckla pedagogiken i undervisningen och institutionen för fysik.

Om Mårten

För Mårten är mötet med eleverna det som inspirerar honom mest. Han tror på en undervisning där elever och lärare jobbar för att tillsammans hitta den bästa vägen till förståelse.

För att lyckas arbetar Mårten med att skapa goda relationer till eleverna och få dem att lita på sig själva och sin egen förmåga. Utifrån en formativ undervisning, där eleverna regelbundet får chansen att visa sina kunskaper, ges eleverna möjlighet att titta på sina egna framgångar och utmaningar. I dialogen mellan elev och lärare kan undervisningen sedan anpassas för att stötta och utmana på bästa sätt.

Uppdrag

- Profilera NA på Solna Gymnasium med målet att öka andelen elever som rekommenderar NA samt öka antalet sökande

- Utveckla formativ bedömning samt bedömning med andra skolor

- Förbättra resultaten i fysik

Dela: