David Claros

Om David

Efter att ha arbetat i många år som ekonomiansvarig i olika mediaföretag insåg David att han brinner för att förmedla sin erfarenhet och sina kunskaper inte bara inom ekonomi utan även spanska, till andra och att detta ger honom en stor tillfredställelse. Sedan David blev lärare har han fokuserat på att förbättra metoden för lärande vilket har lett till en fördjupad kunskap hos eleverna. I sin undervisning arbetar David med en aktivitetsorienterad undervisning där eleverna står i centrum. David är behörig och legitimerad lärare i ekonomiska ämnen, sociologi och spanska.

Uppdrag

  • Profilera Ekonomiprogrammet på Solna Gymnasium med målet att öka andelen elever som rekommenderar Ekonomiprogrammet samt öka antalet sökande
  • Implementera examensmålen på Ekonomiprogrammet
  • Driva ämnesövergripande projekt
  • Utveckla kollegialt lärande inom programlaget
  • Utveckla formativ bedömning
  • Utveckla fördjupningskursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering på EKJUR med Kriminologi inriktning
  • Förbättra resultaten i de juridiska ämnena
  • Utveckla samarbetet med Stockholmsuniversitetet och andra juridiska institutioner
Dela: