Ann-Sofi Börjesson

Ann-Sofi Börjesson och har arbetat på Solna Gymnasium sedan 2005 där hon undervisar i ämnena filosofi och religionskunskap.

Om Ann-Sofi

I sitt uppdrag som förstelärare vill Ann-Sofi utveckla sin undervisning och elevernas lärande. Detta vill hon göra med hjälp av metoder som är vetenskapligt förankrade. Idag menar forskningen att en av de viktigaste faktorerna till att elever lär sig är att de upplever motivation och det finns en rad strategier för att få elever motiverade.

Uppdrag

  • Profilera SA på Solna Gymnasium med målet att öka andelen elever som rekommenderar SA samt öka antalet sökande
  • Implementera examensmålen på SA
  • Driva ämnesövergripande projekt
  • Utveckla kollegialt lärande inom programlaget
  • Förbättra studieresultaten i filosofi
  • Utveckla formativ bedömning
Dela: