Ani Sipos

Ani Sipos är legitimerad lärare i kemi , biologi och naturvetenskaplig specialisering Solna Gymnasium sedan 2004.

Om Ani

Ani Sipos är legitimerad lärare i kemi, biologi och naturvetenskaplig specialisering och har arbetat på Solna Gymnasium sedan 2004.

På Solna Gymnasium är hon är ämnesansvarig i kemi och arbetar med att utveckla pedagogiken i undervisningen och institutionen för kemi.

Ani är en engagerad lärare med främsta målen att höja studieresultat och motivera eleverna.

Uppdrag

  • Utveckla samarbetet med KI, SU, KTH m.fl. på NA
  • Profilera NA på Solna Gymnasium med målet att öka andelen elever som rekommenderar NA samt öka antalet sökande
  • Förbättra studieresultaten i kemi
Dela: