Anders Sundholm

Anders Sundholm arbetar på Solna Gymnasium sedan 2007 och är ämnesansvarig matematiklärare samt programlagsledare för det naturvetenskapliga programmet.

Om Anders

Efter tio år som konsult ville Anders jobba mer med ungdomar och utbildning och valde därför att sadla om till lärare, ett val han aldrig har ångrat. Anders tycker att det är fantastiskt stimulerande att arbeta med lärande och att det hela tiden finns nya saker att ta till sig, prova och förbättra. I sin undervisning arbetar han med tydlighet, elevaktiva arbetssätt och samarbete.

Uppdrag

  • Profilera NA på Solna Gymnasium med målet att öka andelen elever som rekommenderar NA samt öka antalet sökande
  • Implementera examensmålen på NA
  • Driva ämnesövergripande projekt
  • Utveckla formativ bedömning samt sambedömning med andra skolor
  • Förbättra resultaten i matematik
  • Ansvarig för matematiklyftet på skolan
  • Ansvarig för TIMSS undersökning på skolan
Dela: