Studiestöd - Speciallärare

Vi stöttar elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra särskilda behov.

Som speciallärare kan vi stödja elever som har läs- och skrivsvårigheter t.ex. dyslexi eller andra särskilda behov. Vi kan också erbjuda stöd för elever med neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. ADHD. Vi hjälper till att planera, strukturera och organisera skolarbetet. Vi erbjuder även ämnesstöd i ett antal ämnen.

Kontakta oss
Enklast når du oss genom att söka upp oss i rum 211 eller genom att kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan också prata med din mentor, undervisande lärare, studievägledare, kurator eller skolsköterska.

Dela:

Kontakt

Johan Andersson

Speciallärare

08-746 3278

johan­.ande­rsson­@solna.se

Skicka meddelande till Johan Andresson

Kaija Sillanpää

Speciallärare i matematik

08-746 1837

Kaija­-Kris­tiina­.Sill­anpaa­@solna.se

Skicka meddelande till Kaija Sillanpää