Elevhälsa

Solna gymnasiums elevhälsoteam (EHT) består av:

1.Rektor/programrektor som är sammankallande och ytterst ansvarig.
2. Kurator
3. Skolsköterska
4. Speciallärare
5. SYV (studie och yrkesvägledare).

Elevhälsan (EHT) har möte varannan vecka. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och främjande samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan arbetar inte behandlande, men arbetar för att främja elevernas såväl psykosociala som fysiska hälsa. Ibland innebär det att i samverkan med elev och föräldrar, remittera eleven vidare till exempelvis Ungdomsmottagning, BUP, BUMM/vårdcentral eller logoped.

Skolsköterska och skolkurator har samma tystnadsplikt som inom övriga hälso- och sjukvården. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan. Elevhälsoteamet välkomnar föräldrar och elever att kontakta elevhälsan utifrån en aktuell fråga eller någon form av oro.

Dela:

Kontakt

Elisabeth Bergsten

Skolsköterska

Solna Gymnasium

08-746 3231
072-583 3231

elisa­beth.­bergs­ten@solna.se

Skicka meddelande till Elisabeth Bergsten

Caroline Sturén

Kurator

Solna Gymnasium

08-746 3252
072-583 3252

carol­ine.s­turen­@solna.se

Skicka meddelande till Caroline Sturén

Relaterade dokument

Relaterade länkar