Frånvaro och ledighet

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker via internet på skola24.se. Om tillgång till internet saknas kontaktar vårdnadshavaren Telefon 24: 0515-869 45. Du kommer att få en bekräftelse via sms.

  • Vårdnadshavare till icke myndiga elever anmäler via eget konto i Skola 24.

Alla elever går in Skola24 via länk i Itslearning, myndiga elever kan även frånvaro anmäla sig.

Ansökan om ledighet

Ledighet vid en dag eller mindre:
Sökes hos mentor senast två dagar innan ledighet infaller.

Ledighet mer än tre dagar:
Sökes hos rektor eller biträdande rektor minst en vecka innan ledigheten infaller.

Elev som söker ledighet måste först gå till berörda lärare och få information vad eleven kommer att missa. Läraren skriver ner vad eleven skall göra. Med detta dokument söker eleven sen upp mentor. Mentor lämnar utlåtande till rektor eller biträdande rektor som beviljar eller avslår ansökan.

Dela: